Сплит системи


AMBER • Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж

Технически характеристики

Потребителски ръководства

За външно тяло

За вътрешно тяло

BORA • Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж

Технически характеристики

Потребителски ръководства

За външно тяло

За вътрешно тяло

FAIRY • Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж

Технически характеристики

Потребителски ръководства

За външно тяло

За вътрешно тяло

GEH • Конзола Inverter

Технически характеристики

Потребителско ръководство

G-Tech • Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж

Технически характеристики

Потребителско ръководство

GVH • Климатизатор инвертор – колонен тип

Технически характеристики

Потребителско ръководство

I-Shine • Климатизатор инвертор – колонен тип

Технически характеристики

U-CROWN • Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж

Технически характеристики

Потребителски ръководства

За външно тяло

За вътрешно тяло

U-Match и FGR системи


FGR Inverter • Канален климатизатор

Технически характеристики

GUD-P • U-Match – вътрешно тяло за канален монтаж

Технически характеристики

GUD-T • U-Match – вътрешно тяло 4-пътна касета

Технически характеристики

GUD-W • U-Match – универсално външно тяло

Технически характеристики

GUD-ZD • U-Match – вътрешно тяло за подово-таванен монтаж

Технически характеристики

Мултисплит системи


GEH-R32 • Мулти-сплит – вътрешно тяло конзола

Технически характеристики

GFH-R32 • Мулти-сплит – вътрешно тяло за канален монтаж

Технически характеристики

GKH-R32 • Мулти-сплит – вътрешно тяло касетъчен тип

Технически характеристики

GTH-R32 • Мулти-сплит – вътрешно тяло за подово-таванен монтаж

Технически характеристики

GWHD-R32 • Мулти-сплит система инвертор – външно тяло

Технически характеристики

GWH-R32 • Мулти-сплит – вътрешно тяло за високо-стенен монтаж

Технически характеристики

Термпопомпи


GRS-CQ3-1 • Versati III моноблок

Технически характеристики

Потребителско ръководство

GRS-CQ3-2 • Versati III термопомпа сплит система

Технически характеристики

Потребителско ръководство

GRS-CQ3-2 • Versati III термопомпа с вграден бойлер

Технически характеристики

Потребителско ръководство

GRS-CQ2 • Versati II термопомпа

Технически характеристики

Потребителско ръководство

LSQWRFVM/NaA-M • Въздухоохлаждаем водоохлаждащ агрегат

Технически характеристики

Конвектори


FP-BA2/D-K • Вентилаторни конвектори за високо-стенен монтаж

Технически характеристики

FP-WAH-GHL-K • Вентилаторни конвектори за скрит хоризонтален монтаж

Технически характеристики

FP-XD-60 • Вентилаторни конвектори касетъчен тип

Технически характеристики

FP-XD-90 • Вентилаторни конвектори касетъчен тип

Технически характеристики

FP-ZD-K • Вентилаторни конвектори за подово-стенен монтаж

Технически характеристики

VRF системи


GMV-NCHS • Разпределителен модул за VRF система GMV5

Технически характеристики

GMV-NDC • VRF система – вътрешно тяло конзолен тип

Технически характеристики

GMV-NDL • VRF система – вътрешно тяло колонен тип

Технически характеристики

GMV-NDPHS • VRF система – вътрешно тяло за канален монтаж високонапорно

Технически характеристики

GMV-NDPLS • VRF система – вътрешно тяло за канален монтаж

Технически характеристики

GMV-NDTA • VRF система – вътрешно тяло 4-пътна касета

Технически характеристики

GMV-NDTB • VRF система – вътрешно тяло компактна 4-пътна касета

Технически характеристики

GMV-NDTD • VRF система – вътрешно тяло 1-пътна касета

Технически характеристики

GMV-NDTS • VRF система – вътрешно тяло 2-пътна касета

Технически характеристики

GMV-NDZD • VRF система – вътрешно тяло за подово-таванен монтаж

Технически характеристики

GMV-NG • VRF система – вътрешно тяло за високо-стенен монтаж

Технически характеристики

GMV-NRQD • Модул за гореща вода за HomeGMV – VRF система

Технически характеристики

GMV-NX • VRF система – вътрешно тяло модул за пресен въздух

Технически характеристики

GMV-QWM • Външно тяло за VRF система GMV5 HR

Технически характеристики

GMV-SWL • HomeGMV външно тяло – VRF система

Технически характеристики

GMV-SXVD • Бойлер за битова гореща вода за HomeGMV – VRF система

Технически характеристики

GMV-WLA • Външно тяло за VRF система GMV5 Mini

Технически характеристики

GMV-WLB • Външно тяло за VRF система GMV5 Slim

Технически характеристики

GMV-WM • Външно тяло за VRF система GMV5, модулно

Технически характеристики

Въздухоочистители


GCF350 • Въздухопречиствател с WiFi управление

Технически характеристики

Потребителско ръководство

GCF450 • Въздухопречиствател с WiFi управление

Технически характеристики

GCS260 • Въздухопречиствател с овлажнител

Технически характеристики

Потребителско ръководство

Изсушители


GDN • Изсушители на въздух

Технически характеристики

Потребителско ръководство

Аксесоари


GREE Eudemon • Софтуер за управление

Технически характеристики